Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

4.147

102,97

427.002

26. april 2019

425

103,00

43.775

29. april 2019

508

104,00

52.832

30. april 2019

0

0,00

0

1. maj 2019

510

102,00

52.020

2. maj 2019

535

102,00

54.570

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

6.125

102,89

630.199

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 87.790 egne aktier, svarende til 3,20% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

  

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

425                FED.CO           103.00           20190426 11:21:49.877096                       XCSE

11                  FED.CO           104.00           20190429 09:18:26.764653                       XCSE

35                  FED.CO           104.00           20190429 09:18:26.764653                       XCSE

462                FED.CO           104.00           20190429 09:24:15.613522                       XCSE

510                FED.CO           102.00           20190501 12:23:32.973583                       XCSE

535                FED.CO           102.00           20190502 09:39:19.949483                       XCSE