Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

6.125

102,89

630.199

3. maj 2019

520

102,00

53.040

6. maj 2019

540

102,00

55.080

7. maj 2019

520

101,03

52.538

8. maj 2019

425

102,00

43.350

9. maj 2019

525

102,00

53.550

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

8.655

102,57

887.757

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 90.320 egne aktier, svarende til 3,30% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

520                FED.CO           102.00           20190503 12:48:13.849827                       XCSE

462                FED.CO           102.00           20190506 16:14:31.015898                       XCSE

78                  FED.CO           102.00           20190506 16:14:31.015898                       XCSE

511                FED.CO           101.00           20190507 09:22:19.382213                       XCSE

9                    FED.CO           103.00           20190507 14:22:41.248914                       XCSE

5                    FED.CO           102.00           20190508 10:23:54.800970                       XCSE

100                FED.CO           102.00           20190508 13:15:15.732162                       XCSE

320                FED.CO           102.00           20190508 14:37:32.269961                       XCSE

6                    FED.CO           102.00           20190509 09:33:41.852582                       XCSE

261                FED.CO           102.00           20190509 09:33:41.852582                       XCSE

258                FED.CO           102.00           20190509 10:35:28.376865                       XCSE