Fast Ejendom Danmark A/S har den 25. marts 2019 købt ejendommen beliggende Ringager 2 – 4 og Vallensbækvej 12, 2605 Brøndby.

Købet sker ved overtagelse af den fulde selskabskapital i Ejendomsselskabet Ringager ApS.

Ejendommen består af ca. 20.000 m2 erhvervslejemål, hvoraf ca. 5.600 m2 er udlejede, og ejendommen rummer således et betydeligt udviklingspotentiale.

Ejendommen anskaffes til en købspris på kr. 84,6 mio. som finansieres dels ved lånoptagelse og dels ved egenfinansiering på kr. 10 mio.

Anskaffelsen af ejendommen sker som en konsekvens af Fast Ejendom Danmark A/S’ ønske om vækst, og er i overensstemmelse med investeringsstrategien. Ejendommen vil blive udviklet til et moderne og fleksibelt flerbrugerhus, med en række fællesfaciliteter, herunder kantine, mødefaciliteter, Fitness samt fællesreception. Der er ligeledes et anseligt antal parkeringspladser, herunder en del i parkeringskælder. Ejendommen sættes løbende i stand, og ledelsen vurderer, at udviklingen af ejendommen, inkl. opnåelse af en tilfredsstillende udlejning, vil være tilendebragt ultimo 2021.

Købet vil ikke påvirke det tidligere forventede resultat for 2019. Således forventer ledelsen fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 33 mio. kr.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

Hent meddelelse i pdf format 

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News