Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S, ”Selskabet”, har i dag indgået en aftale med Selskabets adm. direktør Torben Schultz om overdragelse af 7.000 stk. af Selskabets aktier á nominelt 2 kr. eller multipla heraf. Torben Schultz erhverver aktierne til en pris af 102,23 kr. pr. aktie, svarende til et samlet beløb på 715.610 kr. Den aftalte pris afspejler den aktuelle markedspris på Selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen A/S, ”Nasdaq”. Den volumenvægtede, gennemsnitlige kurs på Selskabets aktier handlet på Nasdaq siden offentliggørelsen af Selskabets årsrapport den 6. marts 2019 kan opgøres til 95,16 kr. pr. aktie, og den volumenvægtede, gennemsnitlige kurs for Selskabets aktier handlet i dag, den 2. april 2019, var 102,23 kr. pr. aktie.

Selskabet besad per 1. april 2019, ved annonceringen af igangsætning af nyt aktietilbagekøbsprogram, jf. børsmeddelelse nr. 3/2019 af 1. april 2019, 88.665 stk. egne aktier. Disse aktier er erhvervet i henhold til den såkaldte ”Safe Harbour” metode, jf. Selskabets tilbagekøbsprogram annonceret i Børsmeddelelse nr. 6 af 21. april 2017. Formålet med aktietilbagekøbet var at reducere Selskabets kapital. De aktier, som Torben Schultz erhverver, er således en del af egne aktier erhvervet i det aktietilbagekøbsprogram, der udløb den 12. april 2018.

Uanset at formålet med tilbagekøbet var at reducere Selskabets kapital, anser bestyrelsen, at det er i aktionærernes interesse at overdrage en andel af de opkøbte aktier til Selskabets administrerende direktør på de anførte, aktuelle markedsvilkår, idet der herved skabes et endnu tydeligere interessesammenfald mellem den administrerende direktørs indsats og den langsigtede værdiskabelse i Selskabet.

 

Charlottenlund, den 2. april 2019

 

Med venlig hilsen

 

Niels Roth                                                  Torben Schultz

Bestyrelsesformand                                   Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

Hent meddelelsen i pdf

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News