Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

0

0,00

0

2. april 2018

0

0,00

0

3. april 2018

100

102,00

10.200

4. april 2018

325

101,17

32.879

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

425

101,36

43.079

 

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 82.090 egne aktier, svarende til 2,99% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News 

  

 

Bilag

 

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

100                FED.CO           102.00           20190403 10:02:16.636858                       XCSE

298                FED.CO           101.00           20190404 11:04:13.956141                       XCSE

27                  FED.CO           103.00           20190404 15:48:38.664957                       XCSE