Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020.

I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

425

101,36

43.079

5. april 2018

290

103,00

29.870

8. april 2018

295

103,00

30.385

9. april 2018

277

103,00

28.531

10. april 2018

264

103,00

27.192

11. april 2018

312

103,00

32.136

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

1.863

102,63

191.193

 

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 83.528 egne aktier, svarende til 3,05% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

  

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

290                FED.CO           103.00           20190405 09:33:39.367196                       XCSE

295                FED.CO           103.00           20190408 13:46:43.841663                       XCSE

277                FED.CO           103.00           20190409 09:27:07.053648                       XCSE

264                FED.CO           103.00           20190410 11:32:10.411627                       XCSE

130                FED.CO           103.00           20190411 09:26:18.097655                       XCSE

182                FED.CO           103.00           20190411 09:55:12.662600                       XCSE