Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

 

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

1.863

102,63

191.193

12. april 2018

290

104,00

30.160

15. april 2018

309

103,00

31.827

16. april 2018

356

103,00

36.668

17. april 2018

151

102,00

15.402

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

2.969

102,81

305.250

 

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 84.634 egne aktier, svarende til 3,09% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

290                FED.CO           104.00           20190412 09:53:51.416426                      XCSE

250                FED.CO           103.00           20190415 10:00:27.574691                       XCSE

59                  FED.CO           103.00           20190415 13:20:07.119219                       XCSE

356                FED.CO           103.00           20190416 11:33:12.288138                       XCSE

151                FED.CO           102.00           20190417 10:05:12.500449                       XCSE