• Lejeindtægter: 18,5 mio. kr. (Q1 2018: 18,4 mio. kr.).
  • Resultat af primær drift før værdireguleringer: 9,2 mio. kr. (Q1 2018: 8,4 mio. kr.).
  • Finansielle poster, netto: -2,2 mio. kr. (Q1 2018: -0,8 mio. kr.).
  • Resultat før skat: 7,0 mio. kr. (Q1 2018: 7,6 mio. kr.).
  • Selskabet har i kvartalet købt Ejendomsselskabet Ringager ApS, bestående af ca. 20.000 m2 erhvervslejemål, til en pris på 84,6 mio. kr.
  • Værdien af selskabets ejendomme: 973,3 mio. kr. (Ultimo 2018: 888,7 mio. kr.).
  • Udlejningsgraden ved kvartalets slutning: 80,6%, og korrigeret for Ejendomsselskabet Ringager ApS 88,3% (Ultimo 2018: 91,1%).
  • For hele 2019 forventes fortsat et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 33 mio. kr. og en positiv pengestrøm fra driftsaktiviteten i niveauet 19 mio. kr.

 

Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:

”Året har fået en tilfredsstillende start. Det er især positivt at vi i kvartalet er lykkedes med at anskaffe en større kontorejendom på ca. 20.000 m2 i Brøndby. Transaktionen, der er den første egentlige udvidelse af porteføljen i mange år, indeholder et interessant og betydeligt udviklingspotentiale, som vi vil arbejde med at realisere i de næste par år. Anskaffelsen er i tråd med selskabets udvidede investeringsrammer, og vi glæder os til at kaste os over denne opgave, som også vil trække på den samlede kompetencepalette i selskabets organisation. De præcise muligheder og nærmere planer vurderes stadig, men udgangspunktet er, at ejendommen skal omdannes til et moderne flerbrugerhus med en række fællesfunktioner. Ejendommen består af fire blokke, og vi kan i princippet følge flere forskellige spor på samme tid. Det er en ejendom med stor fleksibilitet og mange muligheder.”

Yderligere oplysninger:

Torben Schultz

Adm. direktør

Tlf. 40 10 28 76

 

Klik her for hele delårsrapporten i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News