Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

2.969

102,81

305.250

23. april 2019

376

103,00

38.728

24. april 2019

384

103,00

39.552

25. april 2019

418

104,00

43.472

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

4.147

102,97

427.002

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 85.812 egne aktier, svarende til 3,13% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

  

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

179                FED.CO           103.00           20190423 12:47:07.494151                       XCSE

197                FED.CO           103.00           20190423 12:47:07.494151                       XCSE

384                FED.CO           103.00           20190424 10:16:00.148424                       XCSE

150                FED.CO           104.00           20190425 10:41:53.118455                       XCSE

268                FED.CO           104.00           20190425 11:26:16.117823                       XCSE