Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

8.655

102,57

887.757

10. maj 2019

520

103,00

53.560

13. maj 2019

0

0,00

0

14. maj 2019

470

103,00

48.410

15. maj 2019

0

0,00

0

16. maj 2019

500

104,00

52.000

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

10.145

102,68

1.041.727

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 91.810 egne aktier, svarende til 3,35% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

520                FED.CO           103.00           20190510 14:09:44.588348                       XCSE

391                FED.CO           103.00           20190514 12:32:05.893217                       XCSE

10                  FED.CO           103.00           20190514 12:32:05.893217                       XCSE

69                  FED.CO           103.00           20190514 15:24:43.733790                       XCSE

425                FED.CO           104.00           20190516 15:37:55.859053                       XCSE

75                  FED.CO           104.00           20190516 15:37:55.859053                       XCSE