Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

10.145

102,68

1.041.727

20. maj 2019

460

103,00

47.380

21. maj 2019

490

103,00

50.470

22. maj 2019

550

103,00

56.650

23. maj 2019

610

104,00

63.440

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

12.255

102,79

1.259.667

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 93.920 egne aktier, svarende til 3,43% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

460                FED.CO           103.00           20190520 11:00:26.499040                       XCSE

67                  FED.CO           103.00           20190521 10:50:45.660606                       XCSE

423                FED.CO           103.00           20190521 10:51:47.214696                       XCSE

550                FED.CO           103.00           20190522 13:36:02.384551                       XCSE

610                FED.CO           104.00           20190523 09:53:22.869602                       XCSE