Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

12.255

102,79

1.259.667

24. maj 2019

670

103,00

69.010

27. maj 2019

705

103,00

72.615

28. maj 2019

660

101,90

67.254

29. maj 2019

665

103,00

68.495

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

14.955

102,78

1.537.041

 

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 96.620 egne aktier, svarende til 3,52% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

43                  FED.CO           103.00           20190524 11:45:49.715323                       XCSE

627                FED.CO           103.00           20190524 11:51:01.055706                       XCSE

74                  FED.CO           103.00           20190527 14:54:04.356425                       XCSE

250                FED.CO           103.00           20190527 14:54:04.356425                       XCSE

381                FED.CO           103.00           20190527 16:01:13.959642                       XCSE

363                FED.CO           101.00           20190528 09:14:23.418318                       XCSE

297                FED.CO           103.00           20190528 14:57:06.404837                       XCSE

665                FED.CO           103.00           20190529 09:52:33.578233                       XCSE