Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

 

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

17.175

102,76

1.764.892

7. juni 2019

1.000

103,00

103.000

11. juni 2019

1.080

104,00

112.320

12. juni 2019

1.050

104,00

109.200

13. juni 2019

1.070

104,00

111.280

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

21.375

102,96

2.200.692

 

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 103.040 egne aktier, svarende til 3,76% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

1000              FED.CO           103.00           20190607 14:45:01.415255                       XCSE

769                FED.CO           104.00           20190611 13:46:02.767211                       XCSE

311                FED.CO           104.00           20190611 13:46:02.767211                       XCSE

581                FED.CO           104.00           20190612 09:13:04.806235                       XCSE

30                  FED.CO           104.00           20190612 09:13:04.806235                       XCSE

250                FED.CO           104.00           20190612 09:13:04.806235                       XCSE

189                FED.CO           104.00           20190612 10:49:41.231721                       XCSE

297                FED.CO           104.00           20190613 16:02:10.514622                       XCSE

333                FED.CO           104.00           20190613 16:02:10.514622                       XCSE

440                FED.CO           104.00           20190613 16:02:10.514622                       XCSE