Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

21.375

102,96

2.200.692

14. juni 2019

846

104,00

87.984

17. juni 2019

4

104,00

416

18. juni 2019

863

104,00

89.752

19. juni 2019

1.025

104,00

106.600

20. juni 2019

1.060

103,00

109.180

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

25.173

103,07

2.594.624

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 106.838 egne aktier, svarende til 3,90% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

466                FED.CO           104.00           20190614 09:24:46.106128                       XCSE

56                  FED.CO           104.00           20190614 09:24:46.136451                       XCSE

100                FED.CO           104.00           20190614 09:24:47.543734                       XCSE

124                FED.CO           104.00           20190614 09:24:47.572550                       XCSE

100                FED.CO           104.00           20190614 14:56:52.084013                       XCSE

4                    FED.CO           104.00           20190617 11:12:25.877341                       XCSE

300                FED.CO           104.00           20190618 09:37:47.962584                       XCSE

80                  FED.CO           104.00           20190618 10:10:09.415567                       XCSE

21                  FED.CO           104.00           20190618 13:18:56.011268                       XCSE

462                FED.CO           104.00           20190618 14:49:25.453189                       XCSE

1025              FED.CO           104.00           20190619 13:39:18.080227                       XCSE

1060              FED.CO           103.00           20190620 10:13:42.114222                       XCSE