Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

25.173

103,07

2.594.624

21. juni 2019

0

0,00

0

24. juni 2019

1.060

105,00

111.300

25. juni 2019

1.010

104,00

105.040

26. juni 2019

480

104,00

49.920

27. juni 2019

870

106,00

92.220

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

28.593

103,28

2.953.104

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 110.258 egne aktier, svarende til 4,02% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

214                FED.CO           105.00           20190624 16:32:10.733850                       XCSE

846                FED.CO           105.00           20190624 16:32:10.733850                       XCSE

1010              FED.CO           104.00           20190625 09:28:15.720485                       XCSE

480                FED.CO           104.00           20190626 13:28:49.600934                       XCSE

421                FED.CO           106.00           20190627 15:34:02.485053                       XCSE

262                FED.CO           106.00           20190627 15:34:02.485053                       XCSE

187                FED.CO           106.00           20190627 15:34:02.485053                       XCSE