Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

28.593

103,28

2.953.104

28. juni 2019

0

0,00

0

1. juli 2019

830

106,00

87.980

2. juli 2019

800

106,00

84.800

3. juli 2019

760

106,00

80.560

4. juli 2019

765

106,00

81.090

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

31.748

103,55

3.287.534

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 113.413 egne aktier, svarende til 4,14% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

358                FED.CO           106.00           20190701 13:10:42.540904                       XCSE

472                FED.CO           106.00           20190701 15:55:14.540964                       XCSE

396                FED.CO           106.00           20190702 12:27:16.159039                       XCSE

381                FED.CO           106.00           20190702 12:29:38.399322                       XCSE

23                  FED.CO           106.00           20190702 13:11:23.595139                       XCSE

760                FED.CO           106.00           20190703 10:40:44.070177                       XCSE

765                FED.CO           106.00           20190704 16:21:46.000416                       XCSE