Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

31.748

103,55

3.287.534

5. juli 2019

765

106,00

81.090

8. juli 2019

495

105,00

51.975

9. juli 2019

500

105,00

52.500

10. juli 2019

490

105,00

51.450

11. juli 2019

580

107,00

62.060

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

34.578

103,73

3.586.609

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 116.243 egne aktier, svarende til 4,24% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

252                FED.CO           106.00           20190705 13:03:43.761496                       XCSE

57                  FED.CO           106.00           20190705 13:03:43.801819                       XCSE

30                  FED.CO           106.00           20190705 15:39:04.116349                       XCSE

426                FED.CO           106.00           20190705 16:13:05.043280                       XCSE

495                FED.CO           105.00           20190708 10:42:49.511499                       XCSE

245                FED.CO           105.00           20190709 13:44:46.183185                       XCSE

255                FED.CO           105.00           20190709 13:44:46.183185                       XCSE

490                FED.CO           105.00           20190710 11:13:19.547057                       XCSE

580                FED.CO           107.00           20190711 09:26:07.656765                       XCSE