Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

34.578

103,73

3.586.609

12. juli 2019

620

106,00

65.720

15. juli 2019

640

107,00

68.480

16. juli 2019

650

107,00

69.550

17. juli 2019

0

0,00

0

18. juli 2019

600

107,00

64.200

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

37.088

103,93

3.854.559

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 118.753 egne aktier, svarende til 4,33% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

620                FED.CO           106.00           20190712 12:28:37.528192                       XCSE

640                FED.CO           107.00           20190715 16:36:17.686017                       XCSE

650                FED.CO           107.00           20190716 15:09:09.523944                       XCSE

600                FED.CO           107.00           20190718 14:47:32.555123                       XCSE