Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

37.088

103,93

3.854.559

19. juli 2019

540

107,00

57.780

22. juli 2019

99

107,00

10.593

23. juli 2019

565

108,00

61.020

24. juli 2019

560

108,00

60.480

25. juli 2019

0

0,00

0

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

38.852

104,10

4.044.432

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 120.517 egne aktier, svarende til 4,40% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

47                  FED.CO           107.00          20190719 11:50:24.743341                       XCSE

493                FED.CO           107.00          20190719 16:46:35.415258                       XCSE

99                  FED.CO           107.00          20190722 14:10:29.446207                       XCSE

520                FED.CO           108.00          20190723 14:06:39.448562                       XCSE

45                  FED.CO           108.00          20190723 14:06:39.448562                       XCSE

155                FED.CO           108.00          20190724 12:11:54.770030                       XCSE

405                FED.CO           108.00          20190724 12:11:54.770030                       XCSE