Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

39.902

104,23

4.158.882

2. august 2019

350

111,00

38.850

5. august 2019

350

110,00

38.500

6. august 2019

350

109,38

38.284

7. august 2019

500

110,00

55.000

8. august 2019

430

111,00

47.730

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

41.882

104,51

4.377.246

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 123.547 egne aktier, svarende til 4,51% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.741.107 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

350                FED.CO           111.00           20190802 09:46:03.474288                       XCSE

350                FED.CO           110.00           20190805 11:16:49.108762                       XCSE

77                  FED.CO           109.00           20190806 11:35:32.723315                       XCSE

139                FED.CO           109.00           20190806 12:41:47.488349                       XCSE

134                FED.CO           110.00           20190806 14:55:50.506431                       XCSE

6                    FED.CO           110.00           20190807 11:56:32.974865                       XCSE

489                FED.CO           110.00           20190807 11:56:32.974865                       XCSE

5                    FED.CO           110.00           20190807 16:05:25.975889                       XCSE

430                FED.CO           111.00           20190808 09:23:30.925919                       XCSE