På Fast Ejendom Danmark A/S’ ordinære generalforsamling den 24. april 2019 blev det besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt 163.330 kr. fra nominelt 5.482.214 kr. til nominelt 5.318.884 kr. ved annullering af 81.665 egne aktier a nominelt 2 kr. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at gennemføre kapitalnedsættelsen, og kapitalnedsættelsen er dags dato registreret i Erhvervsstyrelsen.

I forlængelse af ovenstående skal det med henvisning til §32 i lovbekendtgørelsen nr. 12 af 8. januar 2018 om kapitalmarkeder oplyses, at Fast Ejendom Danmark A/S’ samlede aktiekapital dags dato udgør nominelt 5.318.884 kr., svarende til 2.659.442 aktier af nominelt 2 kr. og 2.659.442 stemmerettigheder.

                                                                                                                     

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News