Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

41.882

104,51

4.377.246

9. august 2019

390

112,00

43.680

12. august 2019

375

112,00

42.000

13. august 2019

380

111,00

42.180

14. august 2019

385

111,00

42.735

15. august 2019

390

110,00

42.900

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

43.802

104,81

4.590.741

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 43.802 egne aktier, svarende til 1,65% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

  

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

289                FED.CO           112.00           20190809 13:10:53.162726 XCSE

101                FED.CO           112.00           20190809 13:10:53.162726 XCSE

364                FED.CO           112.00           20190812 12:10:24.230941 XCSE

11                  FED.CO           112.00           20190812 15:29:18.357083 XCSE

380                FED.CO           111.00           20190813 09:50:54.204090 XCSE

75                  FED.CO           111.00           20190814 14:56:24.835107 XCSE

271                FED.CO           111.00           20190814 15:44:07.255227 XCSE

39                  FED.CO           111.00           20190814 16:43:51.237600 XCSE

200                FED.CO           110.00           20190815 12:24:50.619668 XCSE

190                FED.CO           110.00           20190815 12:40:07.248974 XCSE