Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

43.802

104,81

4.590.741

16. august 2019

395

111,00

43.845

19. august 2019

296

112,00

33.152

20. august 2019

410

113,00

46.330

21. august 2019

0

0,00

0

22. august 2019

300

119,00

35.700

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

45.203

105,08

4.749.768

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 45.203 egne aktier, svarende til 1,70% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

395                FED.CO           111.00           20190816 15:09:13.400336                      XCSE

296                FED.CO           112.00           20190819 14:34:18.660821                      XCSE

410                FED.CO           113.00           20190820 15:08:59.687428                      XCSE

83                  FED.CO           119.00           20190822 16:53:21.766474                      XCSE

217                FED.CO           119.00           20190822 16:53:21.766474                      XCSE