Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

45.203

105,08

4.749.768

23. august 2019

300

117,00

35.100

26. august 2019

400

115,00

46.000

27. august 2019

400

113,00

45.200

28. august 2019

0

0,00

0

29. august 2019

507

116,00

58.812

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

46.810

105,42

4.934.880

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 46.810 egne aktier, svarende til 1,76% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

  

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

  

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

175                FED.CO           117.00           20190823 11:39:40.523739                      XCSE

125                FED.CO           117.00           20190823 11:56:54.844345                      XCSE

305                FED.CO           115.00           20190826 12:57:33.712698                      XCSE

95                  FED.CO           115.00           20190826 12:57:39.128172                      XCSE

400                FED.CO           113.00           20190827 13:06:33.711990                      XCSE

293                FED.CO           116.00           20190829 14:32:30.808411                      XCSE

214                FED.CO           116.00           20190829 14:32:36.105744                      XCSE