Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

46.810

105,42

4.934.880

30. august 2019

440

117,00

51.480

2. september 2019

250

117,00

29.250

3. september 2019

250

117,00

29.500

4. september 2019

250

117,00

29.250

5. september 2019

250

116,00

29,000

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

48.250

105,53

5.103.360

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 48.250 egne aktier, svarende til 1,81% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

440                FED.CO           117,00           20190830 15:47:20.728595                      XCSE

250                FED.CO           117,00           20190902 09:33:51.085935                      XCSE

250                FED.CO           118,00           20190903 12:49:22.915617                      XCSE

250                FED.CO           117,00           20190904 15:03:01.046419                       XCSE

250                FED.CO           116,00           20190905 15:48:16.095406                      XCSE