Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

48.250

105,77

5.103.360

6. september 2019

250

116,00

29.000

9. september 2019

350

115,00

40.250

10. september 2019

100

113,00

11.300

11. september 2019

410

114,00

46.740

12. september 2019

450

114,00

51.300

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

49.810

106,04

5.281.950

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 49.810 egne aktier, svarende til 1,87% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

250                FED.CO           116.00           20190906 10:19:23.074991                       XCSE

350                FED.CO           115.00           20190909 10:51:25.205637                       XCSE

100                FED.CO           113.00           20190910 12:39:10.284604                       XCSE

410                FED.CO           114.00           20190911 10:22:24.721301                       XCSE

450                FED.CO           114.00           20190912 13:13:50.693328                       XCSE