Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

49.810

106,04

5.281.950

13. september 2019

445

114,00

50.730

16. september 2019

425

115,00

48.875

17. september 2019

420

116,00

48.720

18. september 2019

415

116,00

48.140

19. september 2019

415

116,00

48.140

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

51.930

106,42

5.526.555

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 51.930 egne aktier, svarende til 1,95% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

445                FED.CO           114.00           20190913 14:48:31.850814                      XCSE

400                FED.CO           115.00           20190916 15:49:49.680322                      XCSE

25                  FED.CO           115.00           20190916 15:49:49.702358                      XCSE

420                FED.CO           116.00           20190917 16:39:55.383891                      XCSE

260                FED.CO           116.00           20190918 13:12:59.778946                      XCSE

155                FED.CO           116.00           20190918 13:12:59.778946                      XCSE

100                FED.CO           116.00           20190919 14:24:18.864782                      XCSE

315                FED.CO           116.00           20190919 14:24:18.864782                      XCSE