Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

51.930

106,42

5.526.555

20. september 2019

410

116,00

47.560

23. september 2019

360

115,00

41.400

24. september 2019

27

115,00

3.105

25. september 2019

355

116,00

41.180

26. september 2019

365

115,00

41.975

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

53.447

106,68

5.701.775

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 53.447 egne aktier, svarende til 2,01% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument   Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

410                FED.CO          116.00           20190920 10:02:58.491241                        XCSE

360                FED.CO          115.00           20190923 11:05:08.643357                        XCSE

1                    FED.CO          115.00           20190924 11:01:35.119514                        XCSE

26                  FED.CO          115.00           20190924 15:01:54.627396                        XCSE

355                FED.CO          116.00           20190925 16:37:20.845378                        XCSE

365                FED.CO          115.00           20190926 14:00:59.634525                        XCSE