Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

53.447

106,68

5.701.775

27. september 2019

365

115,00

41.975

30. september 2019

370

115,91

42.887

1. oktober 2019

360

115,00

41.400

2. oktober 2019

380

113,00

42.940

3. oktober 2019

365

112,00

40.880

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

55.287

106,93

5.911.857

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 55.287 egne aktier, svarende til 2,08% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

365                FED.CO           115.00           20190927 12:58:24.767570                      XCSE

33                  FED.CO           115.00           20190930 10:51:39.854988                      XCSE

337                FED.CO           116.00           20190930 16:49:07.504851                      XCSE

241                FED.CO           115.00           20191001 09:28:19.232807                      XCSE

119                FED.CO           115.00           20191001 12:44:45.970469                      XCSE

380                FED.CO           113.00           20191002 12:45:18.915206                      XCSE

365                FED.CO           112.00           20191003 14:40:25.338333                      XCSE