Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

57.257

107,06

6.129.980

11. oktober 2019

88

111,00

9.768

14. oktober 2019

0

0,00

0

15. oktober 2019

91

113,00

10.283

16. oktober 2019

370

114,00

42.180

17. oktober 2019

350

112,00

39.200

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

58.156

107,15

6.231.411

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 58.156 egne aktier, svarende til 2,19% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

88                  FED.CO           111.00           20191011 10:21:16.981019                       XCSE

41                  FED.CO           113.00           20191015 12:40:45.002548                       XCSE

50                  FED.CO           113.00           20191015 12:40:45.002548                       XCSE

354                FED.CO           114.00           20191016 09:29:23.315832                       XCSE

16                  FED.CO           114.00           20191016 09:29:23.337049                       XCSE

350                FED.CO           112.00           20191017 12:20:59.620654                       XCSE