Fast Ejendom Danmark A/S’ aktieoptionsprogram er en del af vores bestræbelser på at fremme en virksomhedskultur, der lægger vægt på at skabe og belønne resultater. I overensstemmelse med retningslinjerne for selskabets vederlagspolitik, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. april 2019, er der pr. 31. oktober tildelt administrerende direktør Torben Schultz, CEO, 25.000 stk. aktieoptioner. Aktieoptionerne optjenes med 1/3 pr. år fra og med oktober 2020 og kan udnyttes i perioden fra oktober 2022. Der er endvidere tildelt et antal aktieoptioner til øvrige nøglemedarbejdere på samme tilsvarende vilkår.

Udnyttelseskursen er af bestyrelsen fastsat til DKK 111,7967 pr. aktie af nominelt DKK 2,00 svarende til den volumenvægtede gennemsnitlige kurs af selskabets aktier på Københavns Fondsbørs i perioden fra den 24. oktober 2019 til den 30. oktober 2019. Optionerne bliver afdækket gennem selskabets beholdning af egne aktier. Den samlede teoretiske værdi af aktieoptionerne er i niveauet DKK 0,6 mio., opgjort efter Black-Scholes modellen.

Under IFRS regnskabspraksis bliver incitamentsordningen udgiftsført over optjenings­perioden i resultatopgørelsen.

Tildelingen af aktieoptioner ændrer ikke ved selskabets økonomiske forventninger.

Der er ikke tildelt aktieoptioner til bestyrelsens medlemmer.

 

Med venlig hilsen

 

Niels Roth

Bestyrelsesformand

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Administrerende direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

Klik her for den meddelelsen i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News