Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 2. april 2019 til og med den 1. april 2020. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Aktietilbagekøbet er nærmere beskrevet i børsmeddelelse nr. 3/2019 af d. 1. april 2019.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 

Antal aktier

Gennemsnitslig købspris

Værdi af programmet i DKK

I alt, seneste meddelelse

58.891

107,21

6.313.891

25. oktober 2019

395

113,00

44.635

28. oktober 2019

300

113,00

33.900

29. oktober 2019

405

112,00

45.360

30. oktober 2019

415

114,00

47.310

31. oktober 2019

0

0,00

0

Total under aktietilbagekøbsprogrammet

60.406

107,36

6.485.096

Efter ovennævnte transaktioner ejer Fast Ejendom Danmark A/S 60.406 egne aktier, svarende til 2,27% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 2.659.442 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EUs forordning nr. 2016/1052 af 8 marts. 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

 

Med venlig hilsen

 

Torben Schultz

Adm. direktør

 

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

 

 

Klik her for meddelelse i pdf format

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News

 

 

 

 

 

 

Bilag

Volume         Instrument  Trade Price   Traded on                                                 Exchange ID

395                FED.CO           113.00           20191025 15:27:22.111559                       XCSE

300                FED.CO           113.00           20191028 10:09:43.866526                      XCSE

240                FED.CO           112.00           20191029 10:46:38.975360                       XCSE

165                FED.CO           112.00           20191029 15:59:07.785047                       XCSE

379                FED.CO           114.00           20191030 13:28:20.345891                       XCSE

36                  FED.CO           114.00           20191030 15:17:43.289561                       XCSE