Med virkning fra den 27. december 2013 er Fast Ejendom Danmark A/S optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen.

Hent meddelelse fra OMX