Fast Ejendom Danmark A/S skal hermed i henhold til værdipapirhandelslovens § 29 meddele, at AP Invest Alternativ f.m.b.a. har oplyst til Fast Ejendom Danmark, at AP Invest Alternativ f.m.b.a., som konsekvens af gennemførelse af det rettede udbud i Fast Ejendom Danmark A/S den 27. december 2013, nu besidder 393.118 aktier á DKK 2 i Fast Ejendom Danmark A/S og herefter besidder 14,34 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Fast Ejendom Danmark A/S.

Hent meddelelse