Selskabet har indgået en seksårig lejeaftale på selskabets ejendom i Søborg, som udgjorde den største enkeltstående tomgang i selskabets portefølje. Aftalen omfatter 3.006 m2 kontor-, lager- og laboratoriefaciliteter og indebærer en årlig positiv påvirkning af resultatet af primær drift før værdireguleringer i niveauet 3 mio. kr. Ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2021, meddelte selskabet, at der kunne forventes et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 34 mio. kr. Effekten af den indgåede lejekontrakt er indeholdt under de generelle forventninger om lejeindtægter fra nyudlejninger i løbet af året, og påvirker ikke selskabets forventning til dette niveau, som derfor holdes uændret på 34 mio. kr.

Med baggrund i ovenstående har selskabets ledelse besluttet at opskrive ejendommens dagsværdi med 22,0 mio. kr.

Dagsværdien af selskabets investeringsejendomme udgør herefter 1.072,3 mio. kr. (ultimo 2021: 1.046,7 mio. kr.). Den samlede værdistigning på 25,6 mio. kr. sammensættes af dagsværdireguleringer for 22,0 mio. kr. og forbedringsarbejder på porteføljen for 3,6 mio. kr.

Det gennemsnitlige vægtede afkastkrav ved værdiansættelsen udgør 6,6 pct. (ultimo 2021: 6,5 pct.).

Med en samlet værdiregulering år til dato på 22,0 mio. kr. forventer selskabets ledelse et før skat resultat i niveauet 45 mio. kr. (2021: 110,2 mio. kr.).  

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Direktør

Tlf. 40 10 28 76

Hent meddelelsen

Hent meddelelse og bilag fra Nasdaq Company News