Fast Ejendom Danmark A/S er et mindre, men effektivt, engageret og professionelt ejendomsselskab, som investerer i erhvervsejendomme, som vi udlejer til kontor, produktion og lager.

Organisationen består af otte velkvalificerede og motiverede medarbejdere, som alle har mange års erfaring inden for ejendomsbranchen.

Fast Ejendom Danmark A/S investerer i sekundært beliggende ejendomme i udkanten af de større byer i Danmark. Vi arbejder målrettet på igennem udlejning, udvikling, driftsoptimering og ejendomsadministration at værdioptimere vores ejendomsportefølje.

Vi ejer 36 ejendomme med beliggenhed primært i yderkanten af hovedstadsområdet, Odense og Århus.

Såvel udvikling, udlejning og administration foretages af egne funktioner i selskabet, mens områder som ikke er defineret som kerneforretningsområder outsources.

Selskabsstruktur

Fast Ejendom Danmark A/S blev stiftet som Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. den 24. februar 2005 og omstruktureret til et aktieselskab i 2013. Perioden 1. januar – 31. december 2017 er 13. regnskabsår.

Koncernen (i det følgende ”Koncernen”) udgøres af Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) og de to helejede datterselskaber Fast Ejendom Danmark 1 ApS og Fast Ejendom Danmark 2 ApS (i det følgende ”FED 1 og ”FED 2” og tilsammen ”Datterselskaberne”). Strukturen er etableret for at adskille boligejendomme og erhvervsejendomme i hvert sit datterselskab. Erhvervsejendomme ligger således i FED 1 og boligejendomme i FED 2.

Selskabet ledes af en bestyrelse på tre medlemmer og en direktion på et medlem. Der er ikke etableret bestyrelse i Datterselskaberne.

Bestyrelse

Direktion

Torben Schultz

Direktør/CEO

+45 4010 2876