Ejendommens 26.300m2 benyttes til lager og er beliggende i Kærup Erhvervspark umiddelbart ud til motorvej E 20 øst for Ringsted.

Udover lageret indeholder ejendommen driftskontorer, kantine og køkken, omklædninger samt mødefaciliteter.                  .

Ejendommen tilgås fra porte i niveau rundt om hele ejendommen, samt via 2 stk. varemodtagelser monteret med slusehuse.

Rundt om ejendommen er der etableret beplantede jordvolde, som står i flot kontrast til de nye grå betonfacader med 6 meter høje vinduer.  

Anvendelse: Kontor / Lager, Lager
Adresse: Kærup Industrivej 1, 4100 Ringsted